ارتباط

شماره تلفن مشاوره: ۰۹۳۳۱۳۶۳۷۱۷

مراجعین محترم لطفا تنها در صورت رزرو وقت مشاوره و در زمان تعیین شده با شماره فوق تماس بگیرید. در غیر این صورت به دلیل جلوگیری از مداخله در جلسه مشاوره دیگران به تماس شما پاسخ داده نخواهد شد.

آدرس پست الکترونیکی پشتیبانی و پاسخ به سوالات:

Ghiasi@irpsycho.ir